Video On Stage

Sáng tác Tôn Thất Lập

Liveshow Lời Trái tim muốn nói 2000

Năm 2000, sau khi tham khảo một số băng đĩa nước ngoài tôi manh nha ý tưởng làm chương trình riêng cho mình. Lúc đó, từ "liveshow" còn quá mới mẻ với khán giả nên tôi muốn mình đi tiên phong trong việc làm liveshow. Một êkíp thực hiện được hình thành gồm đạo diễn, biên tập, thiết kế sân khấu... Và Lời trái tim muốn nói chính là liveshow đầu tiên, nó như bước đánh dấu trong sự nghiệp của tôi: một Lam Trường trưởng thành hơn với sự mến mộ của khán giả.. (trích tự truyện Lam Trường