Video On Stage

Lam Trường và những người bạn
Đức Trí _Trung Kiên
Sáng tác: Đức trí _Bảo Chấn_Minh Châu
Live show Lam Trường và những người bạn trực tiếp vtv3 ngày 28/12/2003
A2 Lam Trường Lam Truong lamtruong LT
Sáng tác Bảo Chấn
Minh hoạ: Nhóm Lạc Việt
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit
http://www.lamtruong.vn
for more clips, pics and music

a2 lam truong lam trường lamtruong lt