Video On Stage

Lam Trường ft Phương Thanh

Sáng tác: Tường Văn
Live show Lam Trường và những người bạn trực tiếp vtv3 ngày 28/12/2003
A2 Lam Trường Lam Truong lamtruong LT

Minh hoạ: Nhóm Lạc Việt
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit
http://www.lamtruong.vn
for more clips, pics and music

a2 lam truong lam trường lamtruong lt