Video On Stage

Lưu Diễn Hàn Quốc - thành phố Ansan - chương trình mang Thần tượng đến gần bạn do Western Union tổ chức ngày 19/10/2013
Sáng tác: Việt Anh
A2 Lam Trường Lam Truong lamtruong Lt
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit http://www.lamtruong.vn for more clips, pics and music