Video On Stage

Lưu Diễn Hàn Quốc - thành phố Ansan - chương trình mang Thần tượng đến gần bạn do Western Union tổ chức ngày 20/10/2013
Đi về nơi xa - Giã từ dĩ vãng- Không phải em- Ước gì- Vì đó là em - Vùng trời bình yên- xa vắng - Tình thôi xót xa
A2 Lam Trường Lam Truong lamtruong Lt
This is the Official Video Channel of singer Lam Truong
Visit http://www.lamtruong.vn for more clips, pics and music