Lam Trường từng trầm cảm nặng vì cái chết đột ngột của fan