Lam Trường chính thức hát Tóc thề của nhạc sĩ hải ngoại Sỹ Đan