Ba Lam Trường lần đầu tiết lộ lý do cấm con đi hát