Lam Trường kể chuyện cát-sê "khủng" lúc mới vào nghề