Vợ Lam Trường: 'Tôi may mắn khi lấy chồng hơn nhiều tuổi'