Lam Trường - Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi