Lam Trường, Phương Thanh được trao giải Thành tựu Làn sóng xanh