Lam Trường giới thiệu ca khúc mới, kết thúc dự án cover