Con trai Hồng Nhung theo mẹ đi quay hình với Lam Trường