Khán giả bồi hồi khi Lam Trường, Đông Nhi cover ‘Tình lầm lỡ’