Sau 17 năm, Lam Trường xúc động hát 'Tôi ngàn năm đợi'