Lam Trường, Trấn Thành rơi nước mắt thương bé gái 2 tuổi bị suy tuỷ