Ca khúc phát hành cách đây 19 năm của Lam Trường được chú ý trở lại