Lam Trường kỉ niệm chặng đường 20 ca hát bằng minishow