16/05 : Chương trình Trái tim yêu thương trực tiếp HTV
18/05 : Phòng trà Không Tên
19/05 : Bar MTV
23/05 : Chương trình kỷ niệm cố nhạc sĩ Bảo Phúc.
26/05 : Chương trình Ngàn ly sữa cho trẻ em
27/05 : Sân khấu Đầm Sen
28/05 : Âm nhạc của tôi (trực tiếp HTV)
17/06 : Đài Bắc, Đài Trung
Ngoài ra còn có những lịch làm việc khác nữa, sẽ cập nhật cho cả nhà khi có chi tiết nhe.