Hôm trước xem bài hát yêu thích, lại có dịp được bình chọn cho A2 rồi em lại nhớ đến ngày xưa . Em còn nhớ ngày đó còn được bình chọn bằng điện thoại cố định, chạy hết các phòng để gọi điện bình chọn, rồi mượn điện thoại cả công ty để nhắn tin (kể cả xếp cũng không tha ). Có lẽ những kỷ niệm với A2 là những kỷ niệm đẹp nên em vẫn luôn nhớ và trân trọng. Vẫn nhớ lần đầu tiên là fan của anh, vẫn nhớ những địa điểm, những chương trình mà anh diễn, dù thời gian có qua đi nhưng kỷ niệm thì mãi không phai.