ai có thể up liveshow này lên cho mình đc ko , thích lắm mà giờ ko bít tìm đâu