Không biết mình có phải gà con không mà lúc vào cái profile của mình thì không thấy chỗ nào để thay đổi hình profile và chữ kí cả. Bấm vào hồ sơ của tôi thì nó vào trang chủ để khách gửi comment khi vào thăm nhà. Nhìn wa nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, hem thấy.... hix, có ai bik thì chỉ giùm mình với