Admin xin chân thành cáo lỗi cùng mọi người !
Trong quá trình dọn dẹp các bài viết Spam trong forum vì số lượng bài Spam khá nhiều nên trong quá trình dọn dẹp đã xảy ra 1 số sai sót và sự cố dẫn đến mất bài viết của các bạn! Hiện hệ thống không thể phục hồi được!
Mong các bạn thông cảm và tiếp tục găn bó với forum!
Một lần nữa admin xin chân thành cáo lỗi cùng mọi người!