Đã lâu rồi mới nghe lại những bài này, cảm xúc thật khó tả... nhất là khi nghe bài CHIA TAY TRONG MƯA,

Ngày em đã quên anh như quên đi một cơn mưa rơi!