Mình không bít post ảnh như thế nào nên mình post nguyên album ảnh mình up lên FB cho các bạn nhé

https://www.facebook.com/media/set/?...1398684&type=3