Cả nhà ơi biết bài này ko? mặc dù bài này cũ rích rồi nhưng bây giờ mình mới được nghe. Đây là bài cuối cùng có vần "X" đấy nhé,


Xin Em Hãy Đến Bên Anh

Xin em hãy đến bên anh một lần
Cho anh khẽ nói lời yêu ân cần
Xin em hãy nở nụ cười xinh thắm
Xin em nhận đón yêu thương mặn nồng