chưa chuẩn bị hết mới phá được tường lửa vô chat box bị anh Trường chụp hình qua webcam :))