Bài hát rất hay, thích cái đoạn đầu của bài hát nhìn anh dán cái mũi tên dễ thương j đâu:o