http://www.youtube.com/watch?v=a69QDipjFiE

Có ai có bản mp3 bài này k có mình xin với, mình tìm mãi mà k thấy ^^