máy tính bảng|sửa chữa nhà hà nội

Mặt cười

Giải thích

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Onion Smileys
 • :chemgio2:
  Chém gió vãi
  Chém gió vãi
 • :wtf4:
  What the F
  What the F
 • :leuleu:
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :nhudon:
  Cho mày nhừ đòn
  Cho mày nhừ đòn
 • :coqua:
  Mời cô qua
  Mời cô qua
 • :baibai:
  Bai bai
  Bai bai
 • :xuy:
  Xùy xùy
  Xùy xùy
 • :xinma:
  Xin mà
  Xin mà
 • :tamhoasen:
  Tắm hoa sen
  Tắm hoa sen
 • :tinhsao:
  Tính sao đây ta
  Tính sao đây ta
 • :loaloa:
  Loa loa loa
  Loa loa loa
 • :ngay:
  Ngáy
  Ngáy
 • :doion:
  Đội ơn
  Đội ơn
 • :taon:
  Tạ ơn pác
  Tạ ơn pác
 • :tau:
  Tẩu
  Tẩu
 • :choiqua:
  Chói quá
  Chói quá
 • :choioi:
  Chời ơi
  Chời ơi
 • :sanglen:
  Mắt sáng
  Mắt sáng
 • :oimau:
  Ói máu
  Ói máu
 • :chetvoita:
  Chết với ta
  Chết với ta
 • :uongncda:
  Uống nước đã
  Uống nước đã
 • :jdayta:
  Gì đây ta
  Gì đây ta
 • :yeutheco:
  Yêu thế cơ
  Yêu thế cơ
 • :sutne:
  Sút nè
  Sút nè
 • :nonggheta:
  Nóng ghê ta
  Nóng ghê ta
 • :ngugat:
  Ngủ gật đến nơi rồi
  Ngủ gật đến nơi rồi
 • :hethon:
  Hết hồn chưa
  Hết hồn chưa
 • :xaoxac:
  Xào xạc
  Xào xạc
 • :uynhuynh:
  Sấm chớp uỳnh uỳnh
  Sấm chớp uỳnh uỳnh
 • :mohoiqua:
  Mồ hôi đầm đìa
  Mồ hôi đầm đìa
 • :angel1:
  Thiên thần bé bỏng 1
  Thiên thần bé bỏng 1
 • :choang:
  Choáng
  Choáng
 • :choangluon:
  Choáng luôn
  Choáng luôn
 • :maoi:
  Má ơi ghê quá
  Má ơi ghê quá
 • :phedo:
  Phê đó
  Phê đó
 • :stressoi:
  Strees òi
  Strees òi
 • :chopchop:
  Chớp chớp
  Chớp chớp
 • :cuoideu:
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :nguongoi:
  Ngượng òi
  Ngượng òi
 • :buon1:
  Một mình buồn
  Một mình buồn
 • :grugru:
  Gru gru
  Gru gru
 • :dima:
  Đi mà
  Đi mà
 • :chimluon:
  Chim lượn
  Chim lượn
 • :huhuhuhu:
  Huhuhu
  Huhuhu
 • :aoi:
  Anh ơi
  Anh ơi
 • :maumui:
  Chảy máu mũi goài
  Chảy máu mũi goài
 • :huytsao:
  Huýt sáo
  Huýt sáo
 • :bieucoi:
  Lại đây biểu coai
  Lại đây biểu coai
 • :thahoi:
  Thả hơi
  Thả hơi
 • :ngoaymui:
  Ngoáy mũi
  Ngoáy mũi
 • :dethuongqua:
  Dễ thương ghia
  Dễ thương ghia
 • :uotnhuchuot:
  Ướt như chuột
  Ướt như chuột
 • :uckochiudc:
  Ức không chịu được
  Ức không chịu được
 • :khocroi:
  Khóc rồi
  Khóc rồi
 • :henxui:
  Hên xui
  Hên xui
 • :baiphuc:
  Bái phục
  Bái phục
 • :soqua:
  Sợ quá
  Sợ quá
 • :vailua:
  Vãi lúa
  Vãi lúa
 • :dobanhne:
  Đỡ banh nè
  Đỡ banh nè
 • :laimoto:
  Lái mô tô
  Lái mô tô
 • :thedo:
  Thẻ đỏ
  Thẻ đỏ
 • :nonnay:
  Nôn ra này
  Nôn ra này
 • :tambon:
  Tắm bồn
  Tắm bồn
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :sao:
  Sao
  Sao
 • :xanhle:
  Xanh lè
  Xanh lè
 • :lacdau:
  Lắc đầu
  Lắc đầu
 • :lacludau:
  Lắc lư cái đầu
  Lắc lư cái đầu
 • :huhon:
  Hú hồn
  Hú hồn
 • :angel2:
  Thiên thần bé bỏng 2
  Thiên thần bé bỏng 2
 • :vuthet:
  Vứt hết
  Vứt hết
 • :nguday:
  Ngủ đây
  Ngủ đây
 • :soquaco:
  Sợ quá cơ
  Sợ quá cơ
 • :mylove:
  My love
  My love
 • :muijvay:
  Mùi gì vậy
  Mùi gì vậy
 • :eee:
  E e e
  E e e
 • :tungtang:
  Tung tăng
  Tung tăng
 • :wtf3:
  What the F
  What the F
 • :khakha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :pipi:
  Pi pi
  Pi pi
 • :nammo:
  Nam mô A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật
 • :maynha:
  A mày nha
  A mày nha
 • :xayda:
  Siêu Xayda
  Siêu Xayda
 • :thevang:
  Thẻ vàng
  Thẻ vàng
 • :dapchitne:
  Đập chít nè
  Đập chít nè
 • :nguongruinha:
  Đừng nói tớ ngượng nha
  Đừng nói tớ ngượng nha
 • :number1:
  Number 1
  Number 1
 • :laumohoi:
  Lau mồ hôi
  Lau mồ hôi
 • :khoechua:
  Xem ta khỏe chưa
  Xem ta khỏe chưa
 • :0dau:
  Không đâu
  Không đâu
 • :woputung:
  Wo pu tung
  Wo pu tung
 • :imdead:
  I'm dead
  I'm dead
 • :quaijday:
  Cái quái gì đây
  Cái quái gì đây
 • :phunnuoc:
  Phun nước bọt
  Phun nước bọt
 • :xemtaday:
  Xem ta đây
  Xem ta đây
 • :aovai:
  Ảo ghia
  Ảo ghia
 • :birthday:
  Happy birthday
  Happy birthday
 • :chetdi:
  Chết đi
  Chết đi
 • :coaiko:
  Có ai không
  Có ai không
 • :xoayvong:
  Xoay vòng
  Xoay vòng
 • :kochiudau:
  Ứ chịu đâu nha
  Ứ chịu đâu nha
 • :teday:
  Te day
  Te day
 • :quantu:
  Quân tử
  Quân tử
 • :laclaclac:
  Lắc lư cái đầu
  Lắc lư cái đầu
 • :oitinhyeu:
  Ôi tình yêu
  Ôi tình yêu