PDA

View Full Version : Kỷ niệm/ tường thuật  1. Ký ức lần đầu nghe A2 của mình ^^
  2. Kỷ niệm về thần tượng của mình :) A2 sẽ mãi là thần tượng số I trong Tôi.