Lam Trường - Giọng hát việt Nhí 2014
tvk 1
tvk 1
tvk 2
tvk 2
tvk 3
tvk 3
tvk 4
tvk 4
tvk 5
tvk 5
tvk 6
tvk 6
tvk 7
tvk 7