Lam Trường - Chưa tìm ra cô ấy [Lam Trường 9PM Live SS2 tập 8]
_mg_0751
_mg_0751
_mg_0819
_mg_0819
_mg_0828
_mg_0828
_mg_0864
_mg_0864
_mg_0872
_mg_0872
_mg_0889
_mg_0889
_mg_0897
_mg_0897
_mg_0916
_mg_0916
_mg_0923
_mg_0923
_mg_0958
_mg_0958
_mg_0966
_mg_0966
_mg_0972
_mg_0972
_mg_0978
_mg_0978