Lam Trường - Lỡ lầm - Một thời đã xa - ft Phương Thanh [ Lam Trường 9PM Live SS2 tập 4]
_mg_9564
_mg_9564
_mg_9584
_mg_9584
_mg_9588
_mg_9588
_mg_9591
_mg_9591
_mg_9598
_mg_9598
_mg_9601
_mg_9601
_mg_9648
_mg_9648
_mg_9685
_mg_9685
_mg_9701
_mg_9701
_mg_9724
_mg_9724
_mg_9754
_mg_9754
_mg_9758
_mg_9758
_mg_9760
_mg_9760
_mg_9764
_mg_9764
_mg_9792
_mg_9792
_mg_9798
_mg_9798
_mg_9852
_mg_9852
_mg_9918
_mg_9918
_mg_9925
_mg_9925